מרכז "לחיות יחד"
פועל באופן מערכתי
לקידום בנייתה
של שותפות חברתית
חדשה בישראל
המרכז כולל את מגוון הקהילות בחברה ופועל מתוך ראיית העושר שבגיוון.
המרכז פועל על מנת להפוך את תחום "לחיות יחד" לתחום דעת ותוכן ייחודי
הכולל שפה, אסטרטגיה, עקרונות פעולה ומשימות חברתיות נגזרות.
תחומי פעילות
חדשות ואירועים
מיזם דיבור אחר הוא שיתוף פעולה ייחודי בין Google ישראל, קרן לאוטמן מכון שחרית ומרכז "לחיות יחד".
מטרתו של מיזם דיבור אחר להשפיע על השיח המקוון בישראל באמצעות יצירה ועידוד יוזמות חדשות במרחב הדיגיטלי, המקדמות שותפות בין הקהילות השונות בחברה בישראל.