מקום לכולם בלוח השנה האקדמי

מנגנונים ושגרות
זהות היא ידע
גיוון עמוק
ביחד ולחוד
מקום לכולם בלוח השנה האקדמי

כיצד חיות קהילות שונות יחד ולחוד? כך שכל קהילה משגשגת לפי צרכיה ואמונותיה ויחד עם זאת הן מקיימות מרחב משותף ועתיד משותף? זהו לתפיסתנו אחד האתגרים המרכזיים של החברה בישראל. במוסדות אקדמיים מתקיים שילוב נסיבתי בין חברי קהילות תרבותיות שונות, כאשר סגל אקדמי, סגל מינהלי, סטודנטים וסטודנטיות מזהויות ותרבויות מגוונות משתייכים למסגרת משותפת. מוסדות אקדמיים עשויים לראות במצב זה נטל שיש להתמודד איתו או עושר תרבותי, והזדמנות לקדם סדר יום, תפיסות וכלים של חיים יחד. האקדמיה במהותה עוסקת בהקניית ידע, במחקר וביצירת ידע חדש, ידע שיסייע בבניית חברה טובה יותר.

ככל שתהליכים אקדמיים יכירו ויתנו מקום לידע תרבותי של אנשים ממגוון זהויות בתכנית הלימודים, במחקר ובחיי הקמפוס, הם יהיו יותר רלוונטיים ויהוו אמצעי לחיזוק המודעות, הרגישות וההיערכות שיש לעשות כדי לייצר מרחב שמנכיח את מגוון התרבויות לצד תחושת שייכות למרחב משותף.

מידי שנה כל מוסד אקדמי מפרסם את הלוח האקדמי שלו בו לרוב מופיעים מועדים הנוגעים לשנת הלימודים- חופשים, ימי שבתון וחגים דתיים ותרבותיים רשמיים. המועדים הפרושים לאורך השנה מבטאים את המגוון והעושר התרבותי בחברה שלנו, יש בהם הזדמנות למפגש בין-תרבותי, אך גם לקביעת סדר יום ומדיניות שמעבירה מסר של מקום לכולם.

בכלי זה, אנו מבקשים להציע נדבך נוסף ללוח השנה האקדמי בו יבואו לידי ביטוי העושר והנכסים התרבותיים של מגוון הקהילות והתרבויות במוסד, כולל גם הצעות לפעילויות שיסיעו לתרגל ולקדם חיים יחד. השאיפה היא להשתמש בלוח השנה כציר מארגן בתכנית העבודה השנתית של המוסד על אגפיו השונים וכאמצעי לקידום שותפות חברתית בין הקהילות במוסד האקדמי.

צרו איתנו קשר עכשיו

תכנים נוספים שעשויים לעניין אתכם

מסמך השראה
מכולם מפחדים מכולם לעבר הטוב מכל העולמות

כיצד צריך המרחב התרבותי שלנו להראות? מה צריך ללמוד (ואם בכלל) בלימודי הליבה? האם צודקים אלה שמחרימים אותנו או מוכיחים שוב את  צדקתנו?  האם להדתה...

מסמך השראה
לחיות יחד בשילוב נסיבתי

במרחב שבין שילוב והפרדות יש להתבונן בתופעה רחבה שאינה מומשגת דיה, הקרויה ‘שילוב נסיבתי’. תופעת ה’שילוב הנסיבתי’, מתארת מרחבים בהם נפגשים חברי הקבוצות השונות בשל...

סיפור מקרה
סיכום סדנת תיקו תיקו

סיכום סדנת ‘תיקו תיקו’ שנערכה ב-2019 בשותפות של לחיות יחד ועיריית ירושלים. מטרת הסדנה הייתה להכיר, לשתף, ללמוד ולחשוב על חיים יחד בשכונה ובעיר ועל...

מתודה למנחה
להיות חלק מהפתרון

מתודה זו היא המשך למתודה המבוססת על הכלי אבחון ארגוני/מרחבי בדרך “לחיות יחד”. באמצעות דפי עבודה בזוגות ינתחו המשתתפים/ות מקרים אמיתיים שהתרחשו בארגון ויציעו פתרונות...

סיפור מקרה

פתרונות

זהות היא ידע

פתרונות

ביחד ולחוד

פתרונות

תרבות כנכס
מרחבים מגדריים לטוב משותף

סוגיית ה”הפרדה המגדרית” הינה אחת הסוגיות המרכזיות בהן נדרשת החברה בישראל להגדיר את עומק החיים יחד. המסמך שלפניך מתאר תהליך למידה בו לקחו חלק נשים...

מתודה למנחה

פתרונות

זהות היא ידע

פתרונות

הקונפליקט בחדר

פתרונות

ביחד ולחוד

פתרונות

תרבות כנכס
התמקמות ותזוזה על צירים

יש לנו נטייה למסגר את המציאות על רבדיה השונים כ-“נכון/לא נכון”, “שחור/לבן”, “טוב/רע”. לעיתים, הצורך לבחור בין קצוות מונע מאתנו את הפתיחות לגמישות ולהיברידיות. הבקשה...